ประชุมคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ประชุมคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอกประยุทธ์ จัีนทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป