“เวทีสื่อสารสาธารณะ...เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์” ครั้งที่ 2

วันที่ 9 เมษายน 2558 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดเวทีสื่อสาธารณะ...เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2 และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด และกระทรวงการพัฒนาสัมคมและความมั่นคงของมนุษย์ (MOU) ซึ่งกรมประมงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป