งานต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2557

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2557” เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภัยของการค้ามนุษย์ และแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุม ESCAP Hall ชั้น 2 ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป