นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้สัมภาษณ์สด ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้สัมภาษณ์สด ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ เรื่องการดำเนินงานป้องกันการค้ามนุษย์ ณ วันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี กรุงเทพฯ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป