โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 5

นายนิกร สุกใส รอง ผวจ. อุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 5 วันที่ 13 มิ.ย.59 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี จัดโดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม. กลุ่มเป้าหมายเป็น จนท.จาก พมจ. บพด. สภ. ภาค 3 กรมการปกครอง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ชัยภูมิ ศรีสะเกษ ยโสธร สุรินทร์ นครราชสีมา อำนาจเจริญ และบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป