เมื่อ (อ. ที่13 ก.ย.) เวลา 09.30 น. นางเสาวนีย์ โขมพัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย

เมื่อ (อ. ที่13 ก.ย.) เวลา 09.30 น. นางเสาวนีย์ โขมพัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และMr.Soe Kyi อธิบดีกรมสวัสดิการสังคม เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายเมียนมา เป็นประธานร่วมในการประชุม CMM ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 18 *ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าทางด้านคดี รวมถึงสถานการณ์ผู้เสียหายฯ ที่อยู่ในความดูแลของ พม. *โดยมี รท. มนตรี เมธสิทธิ์ หน่วยข่าวกรองการทหาร ล่ามเมียนมา-ไทย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป