วันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา17.30 น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้การต้อนรับ Mr. Soe Kyi

วันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา17.30 น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ ให้การต้อนรับ Mr. Soe Kyi (ซอ กี) อธิบดีกรมสวัสดิการสังคมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งฝ่ายเมียนมาและฝ่ายไทย ในโอกาสมาร่วมการประชุมหารือทวิภาคีด้านการบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับและคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 18 (The 18th Thailand- Myanmar Case Management Meeting : CMM ) และการลงนามเอกสารภาคผนวก(The Annexes of SOP signing Ceremony) ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป