พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนตรีเพชร 2

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น.พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนตรีเพชร 2 พร้อมมอบเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชุนตรีเพชร 2 ซอยวิภาวดี 62 (ซอยศรีรับสุข) กรุงเทพฯ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป