การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวทางดำเนินงานตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๙๐ คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป