• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 24/11/2564

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และตำแหน่งขับรถยนต์

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 

1) ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี  1 อัตรา 

2) ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์           2 อัตรา

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป