• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 04/07/2559

การอบรมโครงการป้องกันความเสี่ยงในการค้าประเวณี และการค้ามนุษย์ของสตรีและบุคคลในครอบครัว

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559  เวลา 08.30 น.ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล)ให้เกียรติเดินทางไปเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันความเสี่ยงในการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์ของสตรีและบุคคลในครอบครัว กล่าวรายงานโดยรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ท่านวันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์)การจัดอบรมดังกล่าว สค. โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ นำโดยผอ.วิศิษฐ์ ผลดก) และทีมงาน ร่วมกับ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นำโดย ผอ.ถิรวดีพุ่มนิคม และทีมงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย.59 ณ โรงแรม เดอะ รีเวอร์ อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และค้าประเวณี จากสปป.ลาว จำนวน 15 คน และ ประเทศไทย 60 คน

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป