• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 04/07/2559

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสตรีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น.พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายไมตรีอินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านสตรีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ณ ห้องประชุมชั้น ๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป