• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 29/09/2559

กลุ่มนโยบายเเละวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการรับฟังความคิดเห็นเเละข้อเสนอเเนะในการจัดทำ(ร่าง)นโยบาย ยุทธศาสตร์ เเละมาตรการในการป้องกันเเละปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2560-2564 ณ โรงเเรมสุนีย์ จ.อุบลราชธานี

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป