• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 24/11/2559

โครงการ Migration EU eXpertise (MIEUX) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการส่งต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และคืนสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพ

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป