• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 24/11/2559

ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะให้การต้อนรับ และมีการเยี่ยมชมกิจกรรมการเล่นตะกร้อและฟุตบอลของผู้ที่มาใช้บริการ ณ ลานกีฬา จากนั่นได้ไปเยี่ยมชมครอบครัวผู้ใช้บริการชาวลาวและชาวเมียนมา และจากนั่นทางคณะฯรับฟังบรรยายสรุปและตอบข้อซักถาม

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป