พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. เป็นประธานในพิธีสถาปนากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สค. ร่วมพิธีสงฆ์และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงฯ ครบรอบ 14 ปี โดยมี พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. เป็นประธานในพิธี ช่วงบ่ายวานนี้ (จ. 3 ตุลาคม 2559) เวลา 13.30 น. อธิบดี สค. (นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สค. ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับหน่วยงานในสังกัด สค. ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นหน่วยงาน พม.ที่มีผลงานเป็นเลิศ จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา และมอบช่อดอกไม้ให้กับบริษัทที่ สค. ได้เสนอชื่อเป็นบริษัทหรือองค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีผลงาน CSR เป็นเลิศ และได้รับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท วาโก้ ลำพูน จำกัด (เครือสหพัฒน์) จัดส่งโดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง และบริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด ซึ่งจัดส่งโดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน สุดท้ายได้มอบช่อดอกไม้ให้ นางนภา มโนเรือง อายุ 40 ปี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จาก ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจสำหรับผู้รับและองค์กร สค. เป็นอย่างยิ่ง รางวัลดังกล่าว ได้จัดพิธีมอบในการจัดงานประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง พม. ครบรอบ 14 ปี โดย รมว.พม. (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ สค. นำโดย อธิบดี สค. (นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) ได้นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สค. จัดบูธนิทรรศการมอบสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สค. โดยเฉพาะ หนังสือ “ครอบครัวต้องมาก่อน (Family comes first)” และแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จาก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา ลำพูน ลำปาง และเชียงราย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป