• darkblurbg

การดำเนินงาน

หมายจับผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีค้ามนุษย์ ที่หลบหนีการประกันตัว ...

หมายจับผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีค้ามนุษย์ ที่หลบหนีการประกันตัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อ่านต่อ

โครงการ Migration EU eXpertise (MIEUX) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบ...

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 วลา 13.30 น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัดพม.) พร้อมด้วย นางลุยซา ราเกอร์ อัครราชทูตและรองหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบส่งต่อและคืนสู่สังคมที...

อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะให้การต้อนรับ ...

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการประมง(PECH)ของรัฐสภายุโรปได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดปทุมธานี โดยมี ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะให้การต้อนรับ และมีการเยี่ยมชมกิจกรรมการเล่นตะกร้อและฟุตบอลของผู้ท...

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 4/2559

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 4/2559 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ...

อ่านต่อ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม...

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ร่วมงานโครงการ “ประชาสังคมเข้มแข็ง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์” และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป...

อ่านต่อ

โครงการวันผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะโลกประจำปี 2559 (World Homeles...

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. ที่สถานีรถไฟกรุงเทพ หัวลำโพง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะโลกประจำปี 2559 (World Homeless Day) พร้อ...

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่...

ซึ่งมีตัวแทนจาก Shelter ทั้ง 9 แห่ง และหน่วยงานส่วนกลางเข้าร่วม โดยการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสุวรีย์ ใจหาญ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในการมอบนโยบายด้านการฝึกอบรม และบันทึกข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้าม...

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั...

อ่านต่อ

การอบรมโครงการป้องกันความเสี่ยงในการค้าประเวณี และการค้ามนุษย์ข...

การอบรมโครงการป้องกันความเสี่ยงในการค้าประเวณี และการค้ามนุษย์ของสตรีและบุคคลในครอบครัว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น.ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล)ให้เกียรติเดินทางไปเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้อง...

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองเด็ก สตรี จากการค้ามนุษย...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองเด็ก สตรี จากการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 4เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ท่านวันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์) เป็นประธานพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองเด็ก สตรี จากการค้ามนุษย์ ครั...

อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสตรีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ...

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสตรีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อ่านต่อ

วันที่ 13 กันยายน 2559. เวลา 14.00 น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดพม....

วันที่ 13 กันยายน 2559. เวลา 14.00 น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดพม. เป็นประธานการประชุม เปิดใจ...ต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย โดยมีผู้แทน เครือข่าย องค์การระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคม จำนวน 50 คน. ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการจัด...

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำ (ร่าง) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2560-2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย.59 ณ รร.อินโดจีน.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยไ...

อ่านต่อ

กลุ่มนโยบายเเละวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการป...

กลุ่มนโยบายเเละวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ☺ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการรับฟังความคิดเห็นเเละข้อเสนอเเนะในการจัดทำ(ร่าง)นโยบาย ยุทธศาสตร์ เเละมาตรการในการป้องกันเเละปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2560-2564 ณ โรงเเรมสุนีย์ จ.อุบลราชธานี โดยมี พันเอกเวิน จำปาสา รองผอ.กอ....

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 13-15 กันยายน 2559 กองต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยกลุ่ม...

เมื่อวันที่ 13-15 กันยายน 2559 กองต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน ซึ่งที่ประชุมได้มีดำเนินการ ดังนี้ => แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสถานการณ์ก...

อ่านต่อ

ประกาศทั่วไป

รวมคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ

รวมคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 5 ตำแหน่ง

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 5 ตำแหน่ง

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ร้านทอฝัน บาย พม.

รายงานผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2559

รายงานผลการดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 

วีดีทัศน์ MOU

วีดีทัศน์ MOU "เรื่อง ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์" โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ

ภาพกิจกรรม

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวง นำข้าราชการในสังกัด วางพวงมาลาเน...

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำข้าราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระปิยมหา...

การต้อนรับพร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายภัทรุตม์ ทรรทรานน...

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 06.45 น.พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การต้อนรับพร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับ...

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขอ...

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น.พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนตรีเพชร 2 พร้อมมอบเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก...

เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม2559 เวลา 18.30 น.

เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม2559 เวลา 18.30 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมงานพิธีเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดีให้แก่...

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5...

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. เป็นประธานในพิธีสถาปนากระทรวง...

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สค. ร่วมพิธีสงฆ์และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประ...

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย...

วันที่ 25 ก.ย. 59 เวลา 11.30 น . ณ ลานกิจกรรมหน้า Hard Rock Café สยามสแควร์ กรุงเทพฯ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ หูหนวกโลก โดยมีนางไพรวรรณ พลวัน รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพช...

เมื่อ (อ. ที่13 ก.ย.) เวลา 09.30 น. นางเสาวนีย์ โขมพัตร หัวหน...

เมื่อ (อ. ที่13 ก.ย.) เวลา 09.30 น. นางเสาวนีย์ โขมพัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และMr.Soe Kyi อธิบดีกรมสวัสดิการสังคม เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายเมียนมา เป็นประธานร่วมในการประชุม CMM ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 18 *ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยน...

วันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา17.30 น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทร...

วันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา17.30 น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ ให้การต้อนรับ Mr. Soe Kyi (ซอ กี) อธิบดีกรมสวัสดิการสังคมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งฝ่ายเมี...

โรดแมปเร่งด่วนของไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์

โรดแมปเร่งด่วนของไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์ สิ่งต่อจากนี้ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะได้เสนอนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโรดแมปเร่งด่วนและใช้เป็นกรอบในการติดตามงานและจัดทำรายงานปีหน้าที่จะส่งให้สหรัฐฯซึ่งจะได้ประสานพลัง "ประชารัฐ" ทุกภาคส่ว...

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผ...

นายนิกร สุกใส รอง ผวจ. อุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 5 วันที่ 13 มิ.ย.59 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี จัดโดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ สป.พม. กลุ่มเป้...

การประชุมทวิภาคีไทย-ลาว เพื่อทบทวนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่...

การประชุมทวิภาคีไทย-ลาว เพื่อทบทวนบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเคป พันวา จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยแล...

นายฤภวัฒน์ โพธิ์น้อย นักพัฒนาสังคมชำนาญการเข้าร่วมตรวจเยี่ยม ป...

กคม. มอบหมายนายฤภวัฒน์ โพธิ์น้อย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมตรวจเยี่ยม ประชุม ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการตรวจIUUและค้ามนุษย์ในโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและเรือประมงกับศปมผ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 9 - 10 มิ.ย. 59 ณ ศรชล.เขต 1 - 3 สรุปได้ดังนี้. ...

งานต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ (๖ มิ.ย. ๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน วันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิดหลัก : "ประชารัฐ ร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ ประธานในพิธีมอบรางวัลด้านการป...

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย...

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้สัมภาษณ์สด ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ เรื่องการดำเนินงานป้องกันการค้ามนุษย์ ณ วันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี กรุงเทพฯ

ประชุมคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎห...

ประชุมคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอกประยุทธ์ จัีนทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม

โครงการอบรมวิทยากรหลักสูตรการป้องกันการค้ามนุษย์ในเด็กและเยาวชน...

โครงการอบรมวิทยากรหลักสูตรการป้องกันการค้ามนุษย์ในเด็กและเยาวชนไทย ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสุนีย์แกรด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

“เวทีสื่อสารสาธารณะ...เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์” ครั้งที่ 2

วันที่ 9 เมษายน 2558 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดเวทีสื่อสาธารณะ...เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2 และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด และกระทรวงการพัฒนาสัมคมและความมั่นคงของ...

งานต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2557

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2557” เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภัยของการค้ามนุษย์ และแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดำเนินงา...

SECURITY

Server Key and Certificate

Alternative names www.e-aht.com e-aht.com
Key RSA 2048 bits (e 65537)
Issuer COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
Signature algorithm SHA256withRSA
Revocation information CRL, OCSP
Revocation status Good (not revoked)
Trusted Yes


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป