หมายจับผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีค้ามนุษย์ ที่หลบหนีการประกันตัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 21/11/2559

หมายจับผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีค้ามนุษย์ ที่หลบหนีการประกันตัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อ่านต่อ


ประชุมคณะอนุกรรมการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน ครั้งที่ 3/2561

  • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 19/07/2561

วันจันทร์ที่ 9 ก.ค. 2561 เวลา 09.30 น. กองต่อต้านการค้ามนุษย์ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ยั่งยืน ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 พญาไท โดยมีพลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องระบบฐานข้อมูลของประเทศไทยด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และรับทรา...

อ่านต่อ


การประชุมจัดทำแผนแม่บทความมั่นคงด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2561-2580 ครั้งที่2

  • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 19/07/2561

วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันจัดทำแผนแม่บทความมั่นคง ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (พ.ศ. 2561–2580) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวนกว่า 60 คน การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุ...

อ่านต่อ


การเข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมของคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนEU และเอกอัครราชทูตEU ประจำประเทศไทย

  • โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 19/07/2561

วันอังคารที่ 17 ก.ค. 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมของคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนEU และเอกอัครราชทูตEU ประจำประเทศไทย ณ องค์การสะพานปลาสมุทรสาคร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 16 คน วัตถุประสงค์เพื่อสอบถามกรณีตรวจพบร่องรอยบาดเจ็บของแรงงานประมงต่างด้าว เจ้าหน้าที่ที่ตรวจพบจะสอบถามอาการ สาเหตุ และหากพบว่า ถูกทำร้ายจากการบังคับใช้แรงงานจะนำไปแจ้งความจะมีทีมสหวิชาชีพสัมภาษณ์...

อ่านต่อ


การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป