• โดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์
  • 29/09/2559

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำ (ร่าง) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2560-2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย.59 ณ รร.อินโดจีน

การประชุม ดำเนินงาน

กิจกรรม

ประกาศทั่วไป

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Show

เปลี่ยนรูป